Va stam la dispozitie cu noi servicii: Securitate la Incendiu şi Managementul Situaţiilor de Urgenţă

Va stam la dispozitie cu noi servicii: Securitate la Incendiu şi Managementul Situaţiilor de Urgenţă

S.C. Security & Safety Consulting S.R.L. este o societate inalt specializata care ofera soluţii profesionale, optime şi eficiente la probleme legate de Securitate la Incendiu şi Managementul Situaţiilor de Urgenţă.
Compania dorește a fi un jucator important în activitatea de consultanță specifica domeniului de apărare împotriva incendiilor si investeste mult pentru a fi pe masura așteptărilor.
În centrul acțiunilor și motivațiilor noastre se află doar nevoile specifice ale CLIENTILOR!

Managementul Situaţiilor de Urgenţă
• Consultanţă în elaborarea actelor de autoritate emise de administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei, a documentelor şi evidenţelor specifice, precum şi în organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă, conform Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/29.III.2007 şi Dispoziţiilor generale specifice diferitelor destinaţii şi spaţii aprobate prin OMAI 262/2010, OMAI 187/2010, OMAI 211/2010, OAP 118/2010.
• Consultanţă privind organizarea activităţii de protecţie civilă, în conformitate cu Legea privind protecţia civilă nr.481/08.11.2004.
• Întocmirea „Planurilor de protecţie împotriva incendiilor” (planul de intervenţie în caz de incendiu, planul de evacuare a persoanelor) – cerinţă impusă prin prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/29.III.2007.
• Elaborarea fişei obiectivului – cerinţă impusă de prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/29.III.2007.
• Realizarea documentaţiilor de evaluare şi identificare a riscurilor de incendiu, conform Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscului de incendiu aprobată prin OMAI 210/2007, completat şi modificat prin OMAI 663/2007 – cerinţă impusă de prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/29.III.2007.
• Realizarea controalelor tehnice de specialitate privind asigurarea măsurilor de securitate la incendiu – cerinţă impusă de prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/29.III.2007.
• Asistenţă tehnica şi consultanţă în efectuarea instructajelor pentru situaţii de urgenţă, conform ,,Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă”, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 712 din 23 iunie 2005, modificate şi completate prin Ordinul M.A.I. nr. 786 din 02.09.2005.
• Întocmirea fişelor de instruire, conform reglementărilor specifice – ,,Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă”, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 712 din 23 iunie 2005, modificate şi completate prin Ordinul M.A.I. nr. 786 din 02.09.2005.
• Organizarea si conducerea exerciţiilor de evacuare a utilizatorilor construcţiei şi întocmirea registrelor de evidenţă a acestor exerciţii, cerinţă impusă de prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/29.III.2007 şi Dispoziţiilor generale specifice diferitelor destinaţii şi spaţii aprobate prin OMAI 262/2010, OMAI 187/2010, OMAI 211/2010.

De asemenea, S.C. Security & Safety Consulting S.R.L va consiliaza privind asigurarea propagandei vizuale privind domeniul situatiilor de urgenta, conform normelor in vigoare si efectueaza, la cerere, controale tehnice de specialitate in scopul depistarii incalcarilor normelor de protectia muncii si situatii de urgenta, cu informarea beneficiarului despre neregulile constatate.
Un alt domeniu de interes pentru clienti este asistenta de specialitate pe timpul controalelor efectuate de catre autoritati si cercetarea independenta a cauzelor ce au determinat producerea incendiilor.