Legislatie

 • LEGEA Nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca
 • HOTARAREA nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HOTARAREA DE GUVERN nr. 1146 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
 • HOTARAREA DE GUVERN NR.1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca
 • HOTARAREA DE GUVERN NR.1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
 • HOTARAREA DE GUVERN NR.1048/2006 privind nomele de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
 • HOTARAREA DE GUVERN NR.1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorso-lombare
 • HOTARAREA DE GUVERN NR.1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
 • HOTARAREA DE GUVERN NR.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
 • HOTARAREA DE GUVERN NR.1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca
 • HOTARAREA DE GUVERN NR.1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
 • HOTARAREA DE GUVERN NR.1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorului fata de riscurile datorate expunerii la azbest
 • HOTARAREA DE GUVERN NR.1876/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
 • HOTARAREA DE GUVERN NR.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere temporare si mobile
 • HOTARAREA DE GUVERN NR.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca
 • HOTARAREA DE GUVERN NR.L 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
 • Legea nr.186/2005 privind aprobarea O.U.G.nr.171/2005 pentru modificarea si completarea Lg.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata
 • Legea 226/2006  privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale
 • Hotararea de Guvern nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediul produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor
 • Ordinul nr.706/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de radiatiile optice artificiale
 • Hotararea de Guvern nr. 207/2005 privind introducerea pe piata a explozibilor de uz civil
 • Hotararea de Guvern nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor
 • Ordonanta de Urgenta nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca