Organizarea activitatii de SSM pe scurt

Organizarea activitatii de SSM pe scurt

Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca.

Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 prevede clar toate condițiile care trebuie respectate în ceea ce privește organizarea activității de Securitate si sanatate in munca.

Organizarea activitătilor de prevenire şi protectie poate fi realizata în următoarele moduri:

a) prin asumarea de către angajator, în conditiile art. 9 alin. (4) din lege, a atributiilor pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege;

În cazul microîntreprinderilor şi al întreprinderilor mici, în care se desfăşoară activităţi fără riscuri deosebite, angajatorul îşi poate asuma atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru realizarea măsurilor prevăzute de prezenta lege, dacă are capacitatea necesară în domeniu”.

*Prin capacitate se intelege, in primul rand, pregatirea in domeniu: Angajatorul a urmat cel putin un program de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activitătile de prevenire şi protectie;

c) prin înfiintarea unui serviciu intern de prevenire şi protectie;

d) prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protectie.

LUCRATORUL DESEMNAT

 • Desemnarea nominala a lucratorului pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie se face prin decizie scrisa a angajatorului.
 • Angajatorul va desemna lucratorul numai din randul lucratorilor cu care are incheiat contract individual de munca cu norma intreaga.
 • Angajatorul va consemna in fisa postului activitatile de prevenire si protectie pe care lucratorul desemnat are capacitatea, timpul necesar si mijloacele adecvate sa le efectueze.
 • Pentru a putea sa desfasoare activitatile de prevenire si protectie, lucratorul desemnat trebuie sa indeplineasca cel putin cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii sisanatatii in munca, potrivit prevederilor art. 49 (curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca cu o durata de cel putin 80 de ore).

CSSM

 • Comitetul de securitate si sanatate in munca este constituit din urmatorii membri:
 • Comitetul de securitate si sanatate in munca se constituie in unitatile care au un numar de cel putin 50 de lucratori, inclusiv cu capital strain, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei.

a) angajator sau reprezentantul sau legal;

b) reprezentanti ai angajatorului cu atributii de securitate si sanatate in munca;

c) reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor;

d) medicul de medicina a muncii.

 • Angajatorul sau reprezentantul sau legal este presedintele comitetului de securitate si sanatate in munca.
 • Numarul reprezentantilor lucratorilor este egal cu numarul format din angajator sau reprezentantul sau legal si reprezentantii angajatorului.
 • Lucratorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire si protectie este secretarul comitetului de securitate si sanatate in munca.
 • Reprezentantii lucratorilor in comitetul de securitate si sanatate in munca vor fi alesi pe o perioada de 2 ani.
 • Angajatorul are obligatia sa asigure intrunirea comitetului de securitate si sanatate in munca cel putin o data pe trimestru.

SERVICII INTERNE

 • In cazul intreprinderilor si/sau unitatilor care au peste 250 de lucratori, angajatorul trebuie sa organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire si protectie.
 • Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care indeplinesc cel putin cerintele prevazute la art. 49 (au urmat un curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca cu o durata de cel putin 80 de ore ) si, dupa caz, alti lucratori.
 • Conducatorul serviciului intern de prevenire si protectie trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 50 – cerintele minime de pregătire în domeniul securitătii şi sănătătii în muncă corespunzătoare nivelului superior –  curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durată de cel putin 180 de ore sau master in domeniul ssm.
 • Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care au contract individual de munca cu norma intreaga incheiat cu angajatorul.

In cazul in care serviciile interne de prevenire si protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie prevazute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe pentru acele activitati de prevenire si protectie pe care nu le poate desfasura cu personalul propriu.

Nerespectarea prevederilor SSM de către angajatori atrage după sine sancțiuni din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă. Astfel, la depistarea unor nereguli în cazul unui control, în funcție de gravitatea acestora, inspectorii de muncă aplică amenzi care pot ajunge până la 10.000 RON.

Apelarea la un serviciu extern de prevenire si protecție constituie o soluție eficientă pentru a vă asigura de respectarea tuturor prevederilor legale și de buna desfășurare a activității acesteia.

Atentie!

In cazul in care un angajator apeleaza la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu!

CE VA OFERIM NOI

• Efectuarea instruirilor introductiv – generale la angajare (in prima zi lucru a noilor angajati, inainte de inceperea activitatii);

• Completarea a fiselor de instruire cu tematica periodica;

• Consultanță în domeniul securității și sănătății în muncă si situatiilor de urgenta;

• Întocmirea unei documentații complete și în conformitate cu respectarea prevederilor legale;

• Economisirea timpului și a resurselor umane, pentru a vă putea preocupa în totalitate de obiectul de activitate al societății;

• Asistență permanentă și aducerea la cunoștință a noutăților din domeniu;

• Cercetarea accidentelor de munca;

• Garanția serviciilor oferite datorită abilitării serviciilor noastre și a experienței;

• Promptitudine în livrarea serviciilor;

• Verificarea periodica a fiecarei subunitati din tara;

• Organizarea activitatii de prevenire si protectie la nivelul societatii dvs in conformitate cu prevederile legislatiei de specialitate, in functie de domeniul de activitate si numarul de salariati.

Lista documentelor si prestarilor nu este exhaustivă.

Elaborăm documente în funcţie de particularităţile si nevoile Beneficiarului.

Pentru mai multe informatii si oferte personalizate, nu ezitati sa ne contactati.

e-mail: office@ssm-evaluare-securitate-fizica.ro

www.ssm-evaluare-securitate-fizica.ro