Organizarea activitatii de SSM pe scurt

Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca.

Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 prevede clar toate condițiile care trebuie respectate în ceea ce privește organizarea activității de Securitate si sanatate in munca.

Organizarea activitătilor de prevenire şi protectie poate fi realizata în următoarele moduri:

a) prin asumarea de către angajator, în conditiile art. 9 alin. (4) din lege, a atributiilor pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege;

În cazul microîntreprinderilor şi al întreprinderilor mici, în care se desfăşoară activităţi fără riscuri deosebite, angajatorul îşi poate asuma atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru realizarea măsurilor prevăzute de prezenta lege, dacă are capacitatea necesară în domeniu”.

*Prin capacitate se intelege, in primul rand, pregatirea in domeniu: Angajatorul a urmat cel putin un program de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activitătile de prevenire şi protectie;

c) prin înfiintarea unui serviciu intern de prevenire şi protectie;

d) prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protectie.

LUCRATORUL DESEMNAT

 • Desemnarea nominala a lucratorului pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie se face prin decizie scrisa a angajatorului.
 • Angajatorul va desemna lucratorul numai din randul lucratorilor cu care are incheiat contract individual de munca cu norma intreaga.
 • Angajatorul va consemna in fisa postului activitatile de prevenire si protectie pe care lucratorul desemnat are capacitatea, timpul necesar si mijloacele adecvate sa le efectueze.
 • Pentru a putea sa desfasoare activitatile de prevenire si protectie, lucratorul desemnat trebuie sa indeplineasca cel putin cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii sisanatatii in munca, potrivit prevederilor art. 49 (curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca cu o durata de cel putin 80 de ore).

CSSM

 • Comitetul de securitate si sanatate in munca este constituit din urmatorii membri:
 • Comitetul de securitate si sanatate in munca se constituie in unitatile care au un numar de cel putin 50 de lucratori, inclusiv cu capital strain, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei.

a) angajator sau reprezentantul sau legal;

b) reprezentanti ai angajatorului cu atributii de securitate si sanatate in munca;

c) reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor;

d) medicul de medicina a muncii.

 • Angajatorul sau reprezentantul sau legal este presedintele comitetului de securitate si sanatate in munca.
 • Numarul reprezentantilor lucratorilor este egal cu numarul format din angajator sau reprezentantul sau legal si reprezentantii angajatorului.
 • Lucratorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire si protectie este secretarul comitetului de securitate si sanatate in munca.
 • Reprezentantii lucratorilor in comitetul de securitate si sanatate in munca vor fi alesi pe o perioada de 2 ani.
 • Angajatorul are obligatia sa asigure intrunirea comitetului de securitate si sanatate in munca cel putin o data pe trimestru.

SERVICII INTERNE

 • In cazul intreprinderilor si/sau unitatilor care au peste 250 de lucratori, angajatorul trebuie sa organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire si protectie.
 • Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care indeplinesc cel putin cerintele prevazute la art. 49 (au urmat un curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca cu o durata de cel putin 80 de ore ) si, dupa caz, alti lucratori.
 • Conducatorul serviciului intern de prevenire si protectie trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 50 - cerintele minime de pregătire în domeniul securitătii şi sănătătii în muncă corespunzătoare nivelului superior –  curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durată de cel putin 180 de ore sau master in domeniul ssm.
 • Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care au contract individual de munca cu norma intreaga incheiat cu angajatorul.

In cazul in care serviciile interne de prevenire si protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie prevazute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe pentru acele activitati de prevenire si protectie pe care nu le poate desfasura cu personalul propriu.

Nerespectarea prevederilor SSM de către angajatori atrage după sine sancțiuni din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă. Astfel, la depistarea unor nereguli în cazul unui control, în funcție de gravitatea acestora, inspectorii de muncă aplică amenzi care pot ajunge până la 10.000 RON.

Apelarea la un serviciu extern de prevenire si protecție constituie o soluție eficientă pentru a vă asigura de respectarea tuturor prevederilor legale și de buna desfășurare a activității acesteia.

Atentie!

In cazul in care un angajator apeleaza la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu!

CE VA OFERIM NOI

• Efectuarea instruirilor introductiv – generale la angajare (in prima zi lucru a noilor angajati, inainte de inceperea activitatii);

• Completarea a fiselor de instruire cu tematica periodica;

• Consultanță în domeniul securității și sănătății în muncă si situatiilor de urgenta;

• Întocmirea unei documentații complete și în conformitate cu respectarea prevederilor legale;

• Economisirea timpului și a resurselor umane, pentru a vă putea preocupa în totalitate de obiectul de activitate al societății;

• Asistență permanentă și aducerea la cunoștință a noutăților din domeniu;

• Cercetarea accidentelor de munca;

• Garanția serviciilor oferite datorită abilitării serviciilor noastre și a experienței;

• Promptitudine în livrarea serviciilor;

• Verificarea periodica a fiecarei subunitati din tara;

• Organizarea activitatii de prevenire si protectie la nivelul societatii dvs in conformitate cu prevederile legislatiei de specialitate, in functie de domeniul de activitate si numarul de salariati.

Lista documentelor si prestarilor nu este exhaustivă.

Elaborăm documente în funcţie de particularităţile si nevoile Beneficiarului.

Pentru mai multe informatii si oferte personalizate, nu ezitati sa ne contactati.

e-mail: office@ssm-evaluare-securitate-fizica.ro

www.ssm-evaluare-securitate-fizica.ro

Clarificări ale Inpecției Muncii privind conformitatea măștilor

Este deja cunoscut faptul că atât în spațiile publice deschise, cât și în spațiile închise, pot fi folosite doar măștile chirurgicale sau de tip FFP2.

Pentru ca măștile textile și vizierele au fost eliminate din categoria mastilor ce pot fi purtate pentru protecția împotriva Covid, salariații care le poartă în continuare le pot aduce angajatorilor amenzi pe fondul nerespectării obligațiilor în materia securității și sănătății în muncă.

Printr-o adresă transmisă sucursalelor din țară, Inspecția Muncii a adus lămuriri privind conformitatea măștilor ce pot fi purtate la locul de muncă, și cum pot fi recunoscute exact măștile conforme:

 • Măștile faciale cu trei pliuri și trei straturi sunt considerate de uz medical (chirurgical) și sunt conforme, fiind recunoscute de Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale.
 • Măștile trebuie să poarte marcajul CE cu numărul organismului notificat care aplică o procedură de control al calității producției, să aibă o declarație de conformitate UE emisă de producător și instrucțiuni de utilizare a acestora.
 • Măștile care sunt însoțite de documente intitulate "Certificate of Compliance" nu atestă conformitatea produselor respective cu cerințele Regulamentului european nr. 425/2016 și, astfel, sunt considerate neconforme.

Purtarea măștii este obligatorie la locul de munca, indiferent de numărul persoanelor vaccinate din aceeași încăpere.

Excepții:

 • persoanele care sunt singure în birou,
 • persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută),
 • persoanele care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare (doar după evaluarea riscului efectuată de medicul de medicina muncii al unității).

Surse:

https://www.covid-protect.ro/masti  

https://www.avocatnet.ro/

https://www.inspectiamuncii.ro/

Agresivitate, violenta, hartuire la locul de munca

Zilnic avem parte de multe provocari si reactionam la ele. Modul în care o facem este diferit în functie de fiecare dintre noi si este influentat de numerosi factori. 

Multi angajati accepta abuzurile ca parte din rutina zilnica.

Agresivitatea este o forma de interacțiune sociala, de cele mai multe ori daunatoare, care provoca daune sau alte neplaceri unui alt  individ si care poate avea loc ca răspuns / reacție a unui eveniment anterior sau spontan, cu sau fara provocare.

Sunt identificate doua tipuri:

Agresivitatea directa - comportamente fizice (lovire, orice formă de violenta fizica) sau verbale (tipat, strigat, insulta) destinate sa provoace rau cuiva.

Agresivitatea indirecta - comportamente destinate sa dauneze relațiilor sociale ale unui individ sau unui grup (tachinare, intimidare, răspândirea unor zvonuri sau ignorarea unei persoane).

Violenta in munca inseamna ca o persoană este abuzată, ameninţată sau atacată la locul de muncă, punandu-se în pericol securitatea, sanatatea, bunastarea sau performanta in munca a acesteia. Ea consta in insulte, amenintari sau agresiune fizica si psihica, exercitate împotriva unei persoane aflate la locul său de munca, motiv pentru care violenta este o problema de securitate si sanatate in munca, una dintre cauzele aparitiei stresului profesional.

Forme de manifestare ale actelor de agresiune sau violenta:

 • comportament acivic – lipsa de respect fata de ceilalti;
 • agresiune fizica sau verbala – intentia de a vatama sau ofensa;
 • atac – intenaia de a face rau unei alte persoane.

Iata cateva recomandari pentru a evita izbucnirea unor acte violente în timpul orelor de lucru:

 • nu raspundem provocarilor de niciun fel, atitudine politicoasa fata de persoanele violente;
 • in timpul programului de lucru nu intram in polemici pe teme de politica, religie, nationalitate, sau alte subiecte contradictorii posibil generatoare de conflicte nici cu colegii de munca, dar nici cu clientii, vizitatorii sau partenerii societatii;
 • dacă izbucnește vreun conflict, incercam aplanarea lui prin metode non – violente, pasnice avand permanent o atitudine politicoasa, dar ferma;
 • daca conflictul degenereaza în amenintari sau agresiuni fizice solicitam de urgenta interventia institutiilor sau serviciilor abilitate;
 • nu executam actiuni hazardate care ar putea duce la escaladarea violentelor.

Hartuirea la locul de munca poate capata mai multe forme, printre care se numara si hartuirea morala. Aceasta consta intr-un comportament agresiv si abuziv fata de un angajat sau un grup de angajati. Abuzul poate avea repercusiuni drastice asupra starii mintale a indivizilor si deterioreaza climatul de la locul de munca.

Hartuirea morala poate lua si ea numeroase forme, in functie de abuzurile comportamentale savarsite. Printre acestea se numara:

 • intimidarea prin limbaj sau folosind gesturi, amenintarea de orice fel;
 • crearea de presiuni si tensiune prin supraveghere excesiva;
 • aplicarea unui tratament diferential fata de alti angajati;
 • discreditarea abilitatilor profesionale ale angajatului;
 • raspandirea informatiilor false cu privire la viata profesionala si personala a individului;
 • izolarea individului fata de colegii sai – fie fizic, fie prin desemnarea sarcinilor astfel incat acesta sa nu fie nevoit sa interactioneze cu ceilalti membri ai echipei;
 • ignorarea repetata a individului, in ciuda incercarilor sale de comunicare;
 • refuzul de a oferi angajatului sarcini, astfel incat sa fie demotivat si, eventual, determinat sa-si caute un nou loc de munca;
 • impovararea angajatului cu prea multe sarcini, ducand la epuizarea sa.

Stresul, depresia, tulburarile de somn si afectiunile digestive pot aparea ca rezultat al abuzurilor la locul de munca.

Pentru a nu cadea victima abuz, un angajat trebuie sa constientizeze ca este supus unui abuz.

Pe langa un climat psihosocial stabil, norme si politici organizationale care sa descurajeze si sa sanctioneze in mod drastic orice forma de hartuire, managerii trebuie sa ofere in permanenta un exemplu pozitiv prin:

 • comportament adecvat
 • atitudine respectuoasa
 • instituirea unor reguli minime de politete.

RECOMANDĂRI privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19)

Protejați-vă, evitați contactul direct!

?Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la contact direct și/sau interacțiune cu un număr mare de persoane, de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de recreere.

❗️Feriți copiii de acele locuri de joacă care presupun atingerea unor suprafețe/obiecte comune de către un număr mare de copii.

?Limitați la maximum orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrățișările, sărutul obrajilor sau al mâinilor, atingerea fețelor cu mâinile.

❗️Se recomandă, inclusiv în privința persoanelor împreună cu care locuiți, să NU intrați în contact direct decât după igienizarea mâinilor atunci când reveniți la domiciliu.

?Evitați atingerea suprafețelor care sunt atinse în mod frecvent și de alte persoane, precum: balustrade, clanțe, mânere, butoane de lift sau de acces.

❗️În cazul în care sunteți totuși nevoiți să atingeți aceste suprafețe, protejați-vă folosind șervețele de unică folosință.

?Păstrați o distanță semnificativă, de 1,5 metri, față de celelalte persoane pe care le întâlniți. În cazul în care vă aflați în transportul în comun încercați să NU stați față în față cu alte persoane.

❗️Asigurați-vă, după folosirea transportului în comun, că v-ați igienizat mâinile înainte de a vă atinge fața, nasul sau gura.

?Folosiți, pe cât posibil, rute sau modalități alternative de transport pentru a evita zonele aglomerate de trafic de persoane. În cazul în care programul vă permite, folosiți intervalele orare cu nivel scăzut de trafic de persoane.

❗️În zonele urbane, pentru distanțe mici, se recomandă folosirea modalităților alternative de deplasare, fie cu bicicleta/trotineta electrică, fie mersul pe jos.

?Respectați cu strictețe regulile de igienă personală recomandate de autorități, pentru a vă proteja atât pe dumneavoastră cât și pe cei apropiați. Folosiți masca de protecție doar în cazul în care aveți simptome de gripă sau răceală, pentru a-i proteja pe ceilalți.

❗️Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun, minimum 20 de secunde, după orice contact cu o suprafață potențial contaminată.

❗️Folosiți prosoape de hârtie, de preferat, pentru a vă șterge mâinile.

❗️Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate.

❗️Dacă strănutați sau tușiți acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel de unică folosință, pe care aveți grijă să-l aruncați imediat la coșul de gunoi.

❗️Dezinfectați frecvent, cu soluție pe bază de alcool sau clor, suprafețele cu care intrați în contact, atât acasă cât și la locul de muncă.

❗️Aerisiți de mai multe ori pe zi încăperile în care desfășurați activități.

❗️Luați medicamente antivirale sau antibiotice numai la prescripția medicului.

❗️NU beți lichide din aceeași sticlă/pahar cu alte persoane și nu folosiți aceleași tacâmuri.

❗️NU intrați în contact direct cu persoanele aflate în autoizolare la domiciliu, indiferent dacă prezintă sau nu simptome specifice coronavirus.

❗️Masca de protecție/masca chirurgicală îi protejează pe cei din jurul dumneavoastră, în cazul în care aveți simptome de gripă sau răceală, întrucât previne răspândirea virusului pe cale respiratorie.

❗️Masca de protecție trebuie să acopere complet nasul și gura persoanei care o poartă.

?Limitați folosirea bancnotelor și a monedelor, optând pentru plăți cu cardul/telefonul sau plăți on-line.
❗️Transmiterea virușilor se realizează într-o pondere semnificativă prin intermediul banilor, cu care ia contact, statistic, un număr foarte mare de persoane.

?Optați pentru munca de acasă, în măsura în care aveți această posibilitate oferită de angajator.
❗️Există recomandări din partea Ministerului Muncii, în atenția angajatorilor, pentru flexibilizarea programului de lucru pentru angajați și prezentarea eventualelor opțiuni legale pe care le au la dispoziție.

Grupul de Comunicare Strategică
Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

Cum ne protejam angajatii de COVID-19

Pentru ca sunt din ce in ce mai multe cazuri de infectare cu coronavirus, autoritatile publice iau masuri speciale de control si prevenire, si angajatorii trebuie sa implementeze proceduri si reguli stricte care sa protejeze angajatii de orice risc de imbolnavire.

 

Obligatii legale ale angajatorilor

Pentru ca autoritatile fac apel la calm si recomanda populatiei sa respecte cateva reguli simple de igiena, este recomandat ca si angajatorii sa ia masuri pentru a-si proteja angajatii si pentru a le asigura un confort psihic la locul de munca.

In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia de concediu si indemnizatie pentru carantina, conform reglementarilor cuprinse in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in Normele de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 15/1.311/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit unor informatii transmise de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica.

Certificatul de concediu medical pentru carantina se elibereaza de medicul curant pe baza certificatului eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica.

Concret, ce poti face pentru angajatii tai

INSTRUIREA angajatilor in privinta regulilor de igiena care trebuie respectate cu strictete este foarte importanta.  

Pentru a reduce riscul de infectie, toti salariatii trebuie sa tina cont de urmatoarele recomandari:

 • Spala-te des pe maini (spalarea mainilor elimina virusul)!
 • Evita contactul cu persoane care sunt suspecte de infectii respiratorii acute!
 • Nu atinge ochii, nasul si gura cu mainile (virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra in corp prin ochi, nas sau gura)!
 • Acopera gura si nasul daca stranuti sau tusesti!
 • Nu lua medicamente antivirale si nici antibiotice decat in cazul in care iti prescrie medical!
 • Curata toate suprafetele cu dezinfectanti pe baza de clor sau alcool (dezinfectantii chimici ce pot ucide noul coronavirus sunt cei care contin clor, inalbitori, solventi, etanol de 75%, acid paracetic si coloroform)!
 • Foloseste masca de protectie doar in cazul in care banuiesti ca esti bolnav !
 • Produsele “Made in China” sau pachetele primite din China nu sunt periculoase (OMS a transmis ca noul coronavirus nu traieste mult timp pe suprafete)!
 • Suna la 112 daca ai febra, tusesti sau te-ai intors din China sau din zonele aflate in carantina din Europa!

(Informatii preluate de pe site-ul Ministerului Sanatatii)

Printre masurile luate de companii, ar trebui sa se regaseasca:

 • dezinfectarea cu regularitatea a birourilor, salilor de mese si a spatiilor comune
 • sa asigure o buna ventilatie in birouri
 • sa le asigure angajatilor masti de protectie, servetele umede, prosoape de hartie, manusi, dezinfectanti, etc.
 • daca este posibil, companiile le pot asigura angajatilor transportul pana la locul de munca, astfel incat acestia sa evite sa circule cu mijloacele de transport in comun

Pentru ca din ce in ce mai des, tot mai multe companii ofera angajatilor posibilitatea de a lucra de acasa 1-2 zile pe saptamana, acum, mai mult ca oricand, acest beneficiu este binevenit.

Astfel, salariatii se vor expune cat mai putin multimilor si spatiilor inchise aglomerate (statii de metrou, metrou si alte mijloace de transport in comun).

NOU! Desfasuram cursuri de instruire (instruire teoretica si antrenare practica ) in „acordarea primului ajutor de baza”!

Cursurile de prim ajutor nu sunt doar extrem de importante pentru salvarea de vieti omenesti, ci obligatorii prin lege (Legea 319/2006). Primul ajutor formeaza obiectul unui program sau a unei instruiri certificate si semnifica totalitatea actiunilor care sunt efectuate la locul accidentului pana la sosirea echipei medicale. Aceste actiuni au rolul de a mentine starea de sanatate sau chiar viata persoanei accidentate. CADRU LEGAL Legea nr. 319/2006 - Legea sanatatii si securitatii in munca - prevenirea riscurilor profesionale - protectia sanatatii si securitatii lucratorilor - eliminarea factorilor de risc si de accidentare - informarea, consultarea si participarea echilibrata la munca - instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor In art.10, alineatele 1,2 si 3 se face precizarea ca angajatorul este obligat, printre altele, sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor prin desemnarea lucratorilor care aplica masurile de prim ajutor; In art. 39, alineatul 6 se face urmatoarea precizare: Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei urmatoarele fapte: a) incalcarea dispozitiilor art. 9 alin. (1), ale art. 10 si 16; HG nr. 1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si siguranta pentru locul de munca; Legea nr. 95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii - In art. 87, alineatul 1 se face precizarea ca acordarea primului ajutor de baza, fara echipamente specifice, se efectueaza de catre orice persoana instruita in acest sens […]. SCOPUL INSTRURII Cresterea calitatii acordarii primului ajutor la locul de munca in cazul unui accident. CUI SE ADRESEAZĂ? Persoane fizice/responsabili din cadrul companiilor/instituțiilor. METODE DE INSTRUIRE • Prezentarea etapelor cursului teoretic si practice de catre formatori cu experienta • Demonstratie pe manechin • Simulari de cazuri in functie de domeniul activitatatii • Lucrul in echipa CAPITOLELE CURSULUI • Rolul salvatorului în cadrul procesului medical • Evaluarea primară a victimelor • Principalii pași de urmat în cazul producerii unui accident de muncă • Utilizarea corectă a echipamentelor și materialelor utilizate în acordarea primului ajutor • Alertarea corectă a serviciilor medicale de urgență • Resuscitarea cardiopulmonară • Poziția laterală stabilă - PLS • Electrocutarea • Intoxicațiile • Hemoragiile, leziuni de părți moi, arsuri • Pansamente și bandaje • Fracturi și luxații • Leșinul, starea de inconstiență • Obstrucție acută de cale aeriana (adult, copil, nou-nascut) ATESTARE In urma efectuarii cursului de prim ajutor, SC SECURUTY &SAFETY CONSULTING SRL va elibera o adeverinta ce atesta acest lucru.