Recomandari pentru operatorii economici in vederea obtinerii analizei de risc la securitate fizica

PrezentareCine are nevoieConsecintele neefectuariiDocumentele necesareLegislatie

1. Contactati pentru evaluarea riscului la securitatea fizica doar persoane inscrise in Registrului National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica – lista se gaseste pe site-ul oficial al Inspectoratului General al Poliției Române
2. Pentru a obtine un pret corect contactati mai multi evaluatori din zona dumneavoastra, care pot vizita obiectivul.
3. Atentie! Un pret mic poate insemna o analiza superficiala care poate fi anulata de IGPR.
4. Pretul unei evaluari sa includa si cheltuielile de transport si cazare ale evaluatorului (daca este din alta localitate).
5. Solicitati, daca este posibil, recomandari anterioare sau contactati un beneficiar al unei analize anterioare a evaluatorului. Evaluatorul poate fi constrans prin contractul de confidentialitate sa nu divulge operatorii comerciali carora le-a efectuat analiza de risc la securitatea fizica si deci, sa nu va poata oferi aceste recomandari.
6. Cititi cu atentie contractul de prestari servicii si contractul de confidentialitate.
7. Verificati identitatea evaluatorului in momentul prezentarii la obiectiv (sa fie inscris in Registrului Național al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica). Puteti pastra confidentialitatea activitatilor dumneavoastra doar avand la baza un raport contractual.
8. Cititi documentatia analizei de risc la securitatea fizica intocmita de evaluator.
9. Verificati ca in continutul acesteia sa fie incluse urmatoarele capitole si/sau subcapitole prevazute in Art. 7 din Instructiunea nr. 9/2013 a ministrului afacerilor interne:

(1) Documentatia privind analiza de risc cuprinde:
a) Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;
b) grila de evaluare, specifica obiectului de activitate;
c) documentele-suport.

(2) Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica cuprinde:
a) nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii;
b) amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact asupra activitatii unitatii;
c) cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii beneficiare;
d) sursele de risc la securitatea fizica, zonele de impact, evenimentele produse si cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluata, precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activitatii;
e) analizarea riscurilor identificate;
f) estimarea riscurilor la securitatea fizica;
g) stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic si operational;
h) estimarea costurilor de securitate, in functie de masurile de securitate propuse si nivelul de risc asumat;
i) concluziile raportului in care se propun una sau mai multe optiuni de tratare a riscurilor in vederea incadrarii in domeniul acceptabil al riscului de securitate fizica, mentionand concret dimensionarea dispozitivului de paza, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efractie, control acces si alarmare, elementele de protectie mecanofizica, precum si alte masuri.

(3) Grila de evaluare specifica obiectului de activitate al unitatii beneficiare se completeaza pentru situatia in care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se incadreaza in domeniul riscului acceptabil.

(4) Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica si grila de evaluare se semneaza de catre evaluator.

(5) In categoria documentelor-suport intra: chestionare, declaratii, alte documente specifice, date obtinute si folosite in procedura de evaluare.

10. Solicitati factura fiscala si/sau chitanta.
11. Nu faceti presiuni asupra evaluatorului pentru a cosmetiza analiza. Va faceti un deserviciu!
12. Nu oferiti alte atentii evaluatorului! Pretul platit de dumneavoastra este suficient!