Legislatie

PrezentareCine are nevoieConsecintele neefectuariiDocumentele necesareRecomandari obtinere

1. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
2.  HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
3. INSTRUCTIUNI nr. 9 din 1 martie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitate fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor