Consecintele neefectuarii analizei de risc la securitate fizica

PrezentareCine are nevoieDocumentele necesareRecomandari obtinereLegislatie

securitate-fizica-consecinteConform art. 7 alin. (1) din Hotararea Nr. 301 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor publicata in MONITORUL OFICIAL NR. 335 din 17 mai 2012 :

“In termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, modul de functionare a unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, a societatilor specializate de paza si protectie si a celor care desfasoara activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, licentiate pana la data intrării in vigoare a prezentei hotarari, precum si a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, infiintate pana la aceeasi data, trebuie sa fie potrivit cerintelor stabilite in normele metodologice aprobate prin prezenta hotarare.”
Ca urmare, in aceeasi Hotarare de Guvern, se prevede:
„Constituie contraventie incalcarea prevederilor din normele metodologice, dupa cum urmeaza:
2. incalcarea prevederilor art. 2 alin. (3) din anexa referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizica;”
Art. 2 alin (3) – “Adoptarea masurilor de securitate prevazute la alin. (1) se realizeaza in conformitate cu analiza de risc efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care detin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica.”
Iar art. 4, lit. c) prevede o amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
Prin Hotararea adoptata de Guvern din 11.12.2013, se prorogă termenul prevazut la art.7 din HG nr 301/2012, pana in luna decembrie 2014. De asemenea, pana la aprobarea standardului ocupational pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica si pentru o perioada de 6 luni după emiterea deciziei de aprobare, analizele de risc pot fi elaborate de specialisti cu o vechime mai mare de 5 ani in domeniul evaluarii riscului la securitatea fizica.